Projektleder til tværfagligt ældreprojekt i Hørsholm - Er du vores nye visionære leder?

Profilbillede
dato

Ønsker du at stå i spidsen for et større tværfagligt projekt på ældreområdet, så er denne stilling i Center for Sundhed og Omsorg i Hørsholm Kommune måske noget for dig.

I 2022 afsatte Social- og Boligstyrelsen ca. 14 mill. kr. til en pulje til forsøg med selvvisitation i ældreplejen. Hørsholm Kommune har, sammen med seks andre kommuner, fået en andel af puljemidlerne. Hørsholms projekt hedder “Min Rehabiliteringsplan” og har til formål udvikle modeller, der kan understøtte, at borgerne skal opleve en større grad af selvbestemmelse og selvtilrettelæggelse - både i rehabiliteringsforløbet efter Servicelovens §83a og i den efterfølgende hjælp. Projektet er allerede godt i gang og har generelt høj prioriteret.

I projektet udvikles modeller og arbejdsgange, der skal understøtte, at hjælpen tager udgangspunkt i borgerens ønsker og behov. Derudover skal borgeren involveres i at sætte en retning på rehabiliteringsforløbet og tilpasse den hjælp, de får. Det gør vi blandt ved at sikre en højere grad af kontinuitet samt mere smidige arbejdsgange for medarbejderne.

Vi tilbyder

Da vi har besluttet at ændre på organiseringen af projektet, søger vi nu en erfaren projektleder, som får ansvar for udvikling og implementering af modeller for arbejdet med selvvisitation. Du vil få et tæt samarbejde med dedikerede ledere og medarbejdere i projektet og mulighed for sparring med projektets styregruppe.

Du vil referere til projektejerne, som er myndighedslederen og lederen af hjemme- og sygeplejen. Din dagligdag vil primært være i hjemmeplejen, men du vil også skulle deltage i aktiviteter i myndighedsafdelingen, hos terapeuterne og andre samarbejdspartnere.

Vores fokus på at arbejde tværprofessionelt med afsæt i rehabilitering og selvvisitation taler ind i den ældrereform, som regeringen netop har vedtaget. Målsætningerne i ældrereformen er overordnet, at borgerne skal have større selvbestemmelse og indflydelse på den hjælp, de har behov for eller ønsker sig. Det skal blandt andet realiseres ved indførelse af helhedspleje, borgernær visitation og faste teams.

Projektet løber i perioden fra den 1. november 2022 til den 31. december 2025.

Som projektleder i Hørsholm Kommune vil dine arbejdsopgaver bl.a. være:

 • At lede forbedringsarbejdet i en projektgruppe, der afprøver nye modeller for borgerinvolverende tilgange i et tværfagligt setup bestående af medarbejdere fra hjemmeplejen, visitationen og træningsenheden.
 • At inddrage borgere og pårørende i at finde de gode løsninger fx ved at deltage i møder hos borgere
 • At arbejde systematisk med data som en del af forbedringsarbejdet
 • At afholde ugentlige projektgruppemøder som opsamling på de igangværende afprøvninger af nye løsninger.
 • At samarbejde tæt med projektets styregruppe og projektejere
 • At følge op på og sparre med medarbejdere om nye arbejdsgange
 • At være ansvarlig for implementering og spredning til de øvrige hjemmeplejedistrikter m.fl.
 • At planlægge og afholde styregruppemøder i samarbejde med projektejere
 • At planlægge og afholde workshops i samarbejde med projektejere
 • At samarbejde med eksternt konsulentfirma
Stillingen er på 37 timer og arbejdstiden er fleksibel (flextid). Ansættelsesstart er den 1. augst 2024.

Vi søger

Vi ser gerne, at du har en sundhedsfaglig uddannelse med en relevant videreuddannelse. Herudover søger vi dig, der:

 • Har erfaring med projektledelse
 • Har organisatorisk blik og flair for at samle fagligheder på tværs
 • Har kendskab til ældreområdet
 • Er i øjenhøjde med alle faggrupper indenfor ældreområdet og forståelse og respekt for forskelligheder
 • Har gode kommunikative kompetencer både mundtlig og skriftligt
 • Arbejder struktureret og målrettet
 • Har gode samarbejdsevner
 • Er positiv og åben - og har lyst til at byde ind med engagement og humor
Mere viden
Du er altid velkommen til at kontakte leder af hjemme- og sygeplejen, Angelica Pedersen, på 20594224/anpe@horsholm.dk, myndighedsleder, Annika Seedorff, på 48493709/anse@horsholm.dk, eller Sara Frøslev Saabye, specialkonsulent, på 48493691/sfn@horsholm.dk, hvis du vil vide mere om jobbet.

Stillingen ønskes besat den 1. august 2024.

Ansøgningsfristen er den 19. juni. Vi holder ansættelsessamtaler i uge 26.

Din løn forhandles i henhold til gældende overenskomst med baggrund i uddannelse og erfaring.

Søg sådan
Hvis du ønsker at søge stillingen, klik da på linket ’Søg stillingen’ til højre i opslaget. Du vil blive bedt om kontaktoplysninger og om at uploade relevante dokumenter.

Vi opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Hørsholm Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Rungsted Distrikt, Slotsmarken, 2970 Hørsholm

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 19-06-2024;

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6057031

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet