Nyheder fra Hørsholm

-2 °
Let overskyet
Alarm112

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Hørsholm og omegn

Job tilbydes:
Centermedarbejdere med aftenvagtfunktion til det nyoprettede Omsorgscenter Øst (GENOPSLAG)
Røde Kors asylafdeling søger centermedarbejdere med kontaktpersonsfunktioner til et tværfagligt team på det nyoprettede Omsorgscenter Øst. Omsorgscenter Øst er et åbent døgnbemandet center med en kapacitet på 20 beboere. Centrets huser voksne personer, som ikke kan rummes på et ordinært indkvarteringssted i asylsystemet. De fleste beboere har funktionsnedsættelser grundet psykiske eller fysiske lidelser, flere svarende til målgruppen for socialpsykiatriske bosteder efter serviceloven og alle med et stort behov for omsorg, støtte og vejledning i hverdagen. Centret skal yde en kvalificeret og tværfaglig indsats for målgruppen, hvor den pædagogiske opgave er at introducere beboerne til en hverdag med struktur, faste rammer og almindelig døgnrytme og så høj grad af selvforvaltning af eget liv som muligt. Det er formålet med indsatsen at fastholde og styrke beboernes ressourcer, så de trives og mestrer hverdagen og for nogle, at de bliver selvhjulpne og med tiden kan fungere i et ordinært indkvarteringssted for voksne. Der er tale om vedvarende relationsarbejde, træning i almindelig daglig levevis, social færdighedstræning og meningsfulde aktiviteter sammen med konkret basal omsorg i form af for eksempel hjælp til hygiejne, madlavning, tøjvask samt øvrige daglige gøremål. Som naturligt led i arbejdet med målgruppen arbejdes der med LA, risikovurderingsværktøjet BVC i kombination med mestringsskema, handleplaner og indsatser, der på individniveau sikrer bedst muligt samarbejde med den enkelte beboer samt sikrer et stressreducerende og trygt bo-miljø. Som centermedarbejder i aftenvagtfunktion er det din fornemmeste opgave at sikre, at vi leverer det bedste tilbud til beboerne. De skal mødes med et højt fagligt niveau, og her skal samtidig være masser af omsorg og rart at være. Således skal man som centermedarbejder på Omsorgscenter Øst have relationelle kompetencer til at kunne samarbejde med den enkelte beboer, så medarbejderne møder beboeren med empati og anerkendelse og er i stand til at vurdere beboerens behov, forudsætninger og ressourcer. Du kan læse mere om Røde Kors asylafdeling og vores opgaver her. Kvalifikationer: Følgende er ikke en absolut tjekliste, hvor vi forventer, at du kan svare bekræftende til det hele, men jo flere af nedenstående beskrivelser, der passer på dig, jo bedre vil vi kunne se dig som kvalificeret til opgaven. Du har en socialfaglig uddannelse som socialpædagog eller lignende Du har erfaring med og/eller interesse for at arbejde med målgruppen Du er rolig og har gennem din veludviklede empati evnen til at håndtere uforudsigelige situationer Du har erfaringer med konflikthåndtering, low arousal, BVC-scoring og mestringsskema Du er i stand til at arbejde struktureret og pædagogisk målrettet Du kan arbejde selvstændigt og indgå i teamarbejde Du har måske erfaring med interkulturelt arbejde med mennesker i udsatte positioner Du er god til at udtrykke dig og har interesse for faglig dokumentation Du kan kommunikere flydende på dansk og taler også gerne et rimeligt engelsk og andre sprog. Du har IT-erfaring på brugerniveau Du er i stand til at reflektere over egen praksis, og du vil gerne modtage supervision. Vi tilbyder: Meningsfuldt og spændende arbejde i en politisk styret organisation med et humanitært værdigrundlag Mulighed for at arbejde i et komplekst og specialiseret og tværfagligt nyt tilbud En spændende hverdag hvor nærvær og medmenneskelighed er kerneværdier Et udviklende arbejdsmiljø hvor faglig udvikling er højt prioriteret En uges introforløb samt relevante kurser Løbende supervision Gode muligheder for personlig og faglig udvikling Kompetente, motiverede og engagerede kolleger. Løn- og ansættelsesvilkår: Sker efter overenskomst med HK/SL (Staten) Arbejdstid: 37 timer ugentligt med varierende arbejdstider, herunder også arbejde i weekender og på helligdage Kørekort: Der kan være kørsel forbundet med opgaveløsningen, hvorfor kørekort er nødvendig Tiltrædelse: Snarest muligt eller senest 1. februar 2023 Arbejdssted: Sjælsmarkvej 10, 2970 Hørsholm Yderligere oplysninger: Kan fås ved henvendelse til Pernille Helena Larsen på e-mail: pehl@redcross.dk Ansøgningsfrist: Hurtigst muligt og senest 19. december 2022 kl. 12.00 Stillingen kan kun søges via vores online rekrutteringssystem ved at klikke på linket ”Søg jobbet”. Ved tekniske udfordringer kontakt support@hr-manager.dk Ansættelsessamtaler: Samtaler forventes at blive afholdt løbende.
Center Sjælsmark
Indrykket 5. december på JobNet
Job tilbydes:
Køkkenmedhjælper til Udrejsecenter Sjælsmark, Kriminalforsorgen Hovedstaden
Kan du lide at arbejde i et køkken? Trives du med forskellige praktiske opgaver? Og har du lyst til at arbejde i et miljø, som er lidt ud over det sædvanlige? Så har vi jobbet til dig. Stillingen på 37 timer er til besættelse per 1. februar 2023 eller snarest derefter. Dine opgaver Udrejsecenteret har egen kantine der hver dag, 365 dage om året, og sørger for bespisning af beboerne. Den varme mad, som leveres af Det Danske Madhus, anrettes og serveres for beboerne. Salat og andet tilbehør tilberedes i kantinen, ligesom morgenmaden også tilvirkes af kantinepersonalet. Derudover er der bl.a.: Forberedelser til det enkelte måltid Udlevering af mad til beboerne Rengøring af kantine efter måltiderne Rengøring af køkkenfaciliteter og opvask Ad-hoc opgaver. Du kommer til at indgå i et team bestående af ca. seks køkkenmedhjælpere og en køkkencontroller. Alle opgaver løses i fællesskab. Hvem er du? Vi stiller ikke krav om, at du er køkkenuddannet, men det kan være en fordel at have kendskab og erfaring fra arbejde i et køkken. Desuden er det vigtigt, at du sætter pris på et godt samarbejde og sætter en ære i at få løst de daglige opgaver så gnidningsløst som muligt. Vi forventer, at du: er robust og har lyst til at arbejde med mennesker har gode samarbejdsevner og er god til at skabe relationer også tværfagligt er mødestabil. har brugererfaring med IT har god sprog- og kulturforståelse trives med forskellige praktiske opgaver forstår at løse og tilgå opgaver professionelt uanset personlige synspunkter har en positiv tilgang til arbejdet, kollegerne og beboerne. Vi tilbyder: 6, 6½, 7 timers vagter i tidsrummet kl. 6.30 - 19.00. Den primære arbejdstid vil være i eftermiddags- og aftentimerne. Du vil have stor indflydelse på tilrettelægningen af dine egne vagter og fridage Mulighed for dobbeltvagter Weekendarbejde ca. hver anden weekend samt i helligdagene Fleksible og gode arbejdsforhold Mulighed for at sætte dit præg på indholdet i dit arbejde. Løn og ansættelsesvilkår Løn og ansættelsesvilkår er i henhold til fællesoverenskomsten for køkkenmedhjælpere i staten eller anden relevant overenskomst, herudover er ansættelsen omfattet af aftale om Ny Løn, der giver mulighed for forhandling af tillæg. Stillingen på 37 timer er til besættelse per 1. februar 2023 eller snarest derefter. Arbejdspladsen er beliggende på adressen, Sjælsmarkvej 10, 2970 Hørsholm. Det er en forudsætning for ansættelse, at du i forbindelse med en eventuel samtale giver dit samtykke til, at kriminalforsorgen må indhente og vurdere oplysninger om dig fra det Centrale Kriminalregister. Om Institutionen/enheden Institution Nordøstsjælland og Bornholm består af Udlændingecenter Ellebæk og Udrejsecenter Sjælsmark, der på forskellig vis udelukkende beskæftiger sig med udlændinge. Derudover består institutionen af Hillerød, Frederikssund og Bornholm Arrester. På Udrejsecenter Sjælsmark indkvarteres asylansøgere, der ikke har perspektiv for lovligt ophold i Danmark. Udrejsecenteret drives af kriminalforsorgen på vegne af Udlændingestyrelsen. Vi agerer midlertidigt primært modtagecenter i samarbejde med Sandholm og Røde Kors. På Udrejsecenter Sjælsmark har kriminalforsorgen ca. 36 medarbejdere bestående af institutionsmedarbejdere, køkkenpersonale, værkmestre og en administrativ medarbejder. Der er et tilsvarende antal medarbejdere fra andre virksomheder, hovedsagelig Røde Kors, der enten fungerer som leverandører til kriminalforsorgen, eller har selvstændige kontrakter med Udlændingestyrelsen. Søg stillingen Du søger stillingen via knappen "Søg stillingen”. Ved at søge elektronisk sikrer du, at ansøgningen modtages korrekt og dermed, at du kommer i betragtning til den ledige stilling. Ansøgning, CV, dokumentation for uddannelse og forudgående erfaring samt andet relevant materiale skal være modtaget i rekrutteringssystemet senest fredag den 16. december 2022. Vi forventer at holde samtaler i uge 51. Hvis du indkaldes til samtale, bedes du til samtalen medbringe identifikation f.eks. pas eller kørekort. Yderligere information Hvis du vil vide mere om stillingerne, kan du kontakte enhedschef Henriette Nguyen på telefon 7255 5503. Om Kriminalforsorgen Hovedstaden Kriminalforsorgen Hovedstaden består af Områdekontoret i København, Transport og bevogtningsenheden, Ungekriminalforsorgen, et åbent fængsel, et udrejsecenter, et udlændingecenter, otte arresthuse, fem afdelinger i friheden samt tre udslusningsfængsler, som geografisk ligger i Københavnsområdet, Nordsjælland, på Bornholm og Færøerne. Området har ca. 1250 ansatte, fordelt på fængselsbetjente, transportbetjente, værkmestre, institutionsmedarbejdere, socialrådgivere, lærere, sundhedsfagligt personale, pædagogiske assistenter, køkkenmedarbejdere, servicemedarbejdere, akademikere og administrative medarbejdere. For yderligere information om kriminalforsorgen henvises til hjemmesiden www.kriminalforsorgen.dk Kriminalforsorgen Hovedstaden opfordrer alle interesserede – uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold – til at søge stillingen.
Udrejsecenter Sjælsmark
Indrykket 1. december på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk