Bliv en del af udviklingen af børn i Solhuset - pædagogisk stilling ledig!

Profilbillede
dato

I SOLHUSET søger vi DIG/JER, som vil være med til at udvikle børn i alderen 0-6 år. 

Vi leder efter dig der er rigtig dygtig til børn, og du er måske nyuddannet pædagog, pædagog med erfaring, pædagogisk assistent, medhjælper eller??

Solhuset er et selvejende integreret dagtilbud i Hørsholm, der fra et børneperspektiv og med et positivt menneskesyn udvikler alle børns nysgerrighed og evne til at indgå i fællesskaber på tværs i hele huset.

Faglige og personlige kompetencer

Vi søger dig/jer, der arbejder ud fra et moderne børnesyn, og som kan være med til at få bragt vores fælles faglighed i spil. Du skal være en synlig og involverende kollegial sparringspartner, der kan bidrage til en fælles pædagogisk retning. 

Du kan rumme og favne at vi er et stort hus, hvor vi gør os umage for at alle kender hinanden, og hvor vi naturligt hjælper hinanden på tværs af huset og skifter team efter børnenes behov, så alle børn profiterer bedst muligt af alles kompetencer.

Du kan arbejde selvstændigt med en lille gruppe børn dele af dagen, samt rumme børn med udfordringer, hvor vi ser bagom barnets handlinger, og i stedet er nysgerrige på at aflæse og forstå barnets intentioner.

Vi bruger udelivet meget, hvor vi sammen med børnene øver os på at udvikle en science kultur, hvor vi gør brug af en eksperimenterende tilgang, som bygger på børnenes i forvejen nysgerrighed, undren og lyst til at lære

I Solhuset tilbyder vi

Et professionelt læringsfællesskab, hvor vi kollegialt lærer i mødet med børnenes læring, og leder os selv og hinanden efter Solhusets vision for faglig kvalitet.

Vi har god balance mellem arbejds- og privatliv, med fokus på stor fleksibilitet.

Vi bygger hverdagspraksis på faglig diversitet og respekt, og vores tilgang skal sikre alle børns ret til at mestre eget liv- med bevidst pædagogisk intention der i et børneperspektiv fremmer trivsel, læring, udvikling og dannelse.

I Solhuset er alle børn ALLE´s børn- vi behandler alle forskelligt for at give lige muligheder.

Vi har tøj til udelivet, samt personlig Ipad til rådighed.

Kort om institutionen

Vi er lige nu genhuset på Hørsholm Rådhus i nogle gode rammer. Vi forventer at flytte hjem i efteråret 2024.

Solhuset har en kapacitet på 125 børn i alderen 0-6 år. 

Vi arbejder i to teams: Et børnehaveteam og et vuggestueteam. 

Teams betyder, at alle arbejder sammen om kerneopgaven, og at alle voksne har ansvaret for teamets børn. At være organiseret i et team, er med til at skabe et godt samarbejde på tværs mellem de voksne, da det øger muligheder for vidensdeling og spejling, der ligeledes sikrer, at personalets kompetencer bliver til gavn for flere børn og ikke fastlåst på enkelte stuer. Vi har hele tiden fokus på at udvikle praksis, samt løfte den pædagogiske kvalitet. Helt konkret betyder det også, at vi gennem dagen arbejder med små faste børnegrupper ud fra en social didaktik, hvor grupperne sammensættes ud fra relationer, kompetencer og nærmeste udviklingszone. 

Mere viden

Stillingerne ønskes meget gerne besat 1. august eller snarest derefter.

Timeantal minimum 32 timer ugentlig.

For yderligere oplysninger om stillingerne, eller en rundvisning er du velkommen til at kontakte leder Monika Letholm tlf. 21591412 eller mail mle@horsholm.dk

Ansættelses- og lønvilkår fastsættes i henhold til gældende aftaler, samt faglige og personlige kompetencer.

Ansøgningsfristen er d. 26. juni 2024, vi holder samtaler løbende. 

Ansøg via knappen "Ansøg dette job"


Se mere på vores ansøgersite: https://app.ofir.com/site/lddDenne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/
(Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=4afcb393)

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Hørsholm Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Landsorganisationen Danske DagInstitutioner, Hejrevang, 3450 Allerød

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 26-06-2024;

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6055665

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet